ZMIANY w FCE i CAE 2008

Gdzie uczymy?

ZAPISY

MATURA - kurs intensywny

jakiego języka chcesz sie uczyć?

angielski

niemiecki

rosyjski

białoruski

hiszpański

francuski

duński

norweski

japoński


Nasza metoda

Opracowaliśmy metodykę naszych zajęć, aby nasi Studenci "czuli" postęp w nauce
Ograniczyliśmy liczebność grup - stworzyliśmy możliwość zajęć w różnej wielkości grupach jak i również indywidualnie.
Naszym najważniejszym założeniem jest umożliwienie częstego kontaktu między uczniem a nauczycielem.
Aby osiągnąć ten cel tworzymy zajęcia - ono-to-one i wyłącznie małe i średnie grupy, które ułatwiają wprowadzanie metod dydaktycznych rozwijających swobodę i bogactwo wypowiedzi.

Nasi metodycy narzucają lektorom eklektyzm nauczania, co sprowadza się w praktyce do połączenia komunikatywności (język ma służyć porozumiewaniu się) z pewnego rodzaju formalizmem językowym, czy dbałością o struktury (mówmy poprawnie!).
Pamiętamy o tym, że nauka języka to nie tylko nauka mówienia, ale również nauka pisania, czytania czy rozumienia ze słuchu. Dodatkowo, większość z uczących się prędzej czy później dojrzewa do decyzji o podejściu do jednego z egzaminów językowych. Przyjęte przez nas założenia sprawdzają się w praktyce - już po roku nauki słuchacze swobodnie mogą porozumieć się na dowolne tematy życia codziennego a jednocześnie odnosimy (a raczej nasi słuchacze!) doskonałe wyniki egzaminacyjne.

Co to jest eklektyzm nauczania? Przyjęliśmy założenie, że proces uczenia się i nauczania jest sprawą niezwykle indywidualną. Wierzymy, że zakładanie, że jedna metoda jest lepsza od innej, jest błędne. Każdy uczy się inaczej, dlatego nie używamy jednej określonej metody, ale staramy się wybierać najlepsze - naszym zdaniem - elementy różnych metod i podejść do nauczania.
Naszą metodę można więc nazwać metodą eklektyczną, która pozwala naszym lektorom na pewną elastyczność w doborze środków metodycznych w zależności od poziomu grupy i jej specyficznych potrzeb.


NORMY EUROCLUB

regularne kartkówki, testy
testy semestralne
dni testowe dla kursów egzaminacyjnych
regularne prace domowe
continuous assessment - na końcowy wynik wpływa całość pracy przez cały semestr
nacisk na frekwencję i systematyczną naukę
stały kontakt z lektorem
stały kontakt z rodzicami
kursy z gwarancją zdawalności
systematyczne podnoszenie kwalifikacji naszych lektorów

Copyright - 2007 Centrum Językowe Euroclub