A1 - Nivel I (początkujący)

Kurs dla osób, które nigdy w życiu nie uczyły się języka hiszpańskiego. Kurs obejmuje podstawy języka (od alfabetu, liczebników, dni tygodnia, itd.). Materiał gramatyczny obejmuje znajomość następujących zagadnień: zaimki (osobowe, wskazujące, względne, dzierżawcze, pytające) i ch szyk w zdaniu (toniczne, atoniczne, zaimek "lo"), rodzajniki (określone i nieokreślone, rodzaje (zgodność rzeczownika z przymiotnikiem), przyimki, stopniowanie przymiotników i przysłówkó, zastosowanie czasownikó ser, estar, hay (1, 2 i 3 koniugacja czasowników), czasy w trybie oznajmującym przeszłe proste i złożone oraz przyszły prosty, liczebniki, następstwo czasów, peryfrazy, tryb rozkazujący. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina, godziny, pory dnia, jedzenie strony świataitp. Kurs rozwija również umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.