Intensywny kurs wakacyjny!

Kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę

jakiego języka chcesz sie uczyć?

angielski

niemiecki

rosyjski

białoruski

hiszpański

francuski

duński

Kursy egzaminacyjne

Prowadzimy zajęcia konwersacyjne dla osób, które pragną utrzymywać stały kontakt z językiem hiszpańskim poprzez doskonalenie umiejętności konwersacji.

B1 - DELE  Intermedio (Básico) (średnio zaawansowany)
B2 - DIPLOMA INTERMEDIO
C1 - DIPLOM SUPERIOR


Egzaminy z języka hiszpańskiego: DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Dyplom z hiszpańskiego jako języka obcego)

Egzaminy D.E.L.E. - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego), sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii są jedynymi oficjalnymi egzaminami potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym. Instytucją zajmująca się organizacją i przeprowadzaniem egzaminów D.E.L.E. jest Instituto Cervantes. Natomiast za opracowywanie, poprawę i ocenianie egzaminów odpowiedzialny jest Uniwersytet w Salamance. W Polsce takie egzaminy przeprowadzane są przez Instytut Cervantesa, który znajduje się przy ulicy Myśliwieckiej 4, w budynku Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku, w maju i w listopadzie (cena ok. 300 zł). Egzaminy DELE przeprowadzane są na 3 poziomach zaawansowania. Każdy egzamin składa się z 5 części, każda z nich obejmuje inne zagadnienia i ćwiczenia językowe. Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzyma poprawną ocenę z każdej jego części.

Certificado Inicial.   

Potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

rozumienie tekstu - 60 min.

zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej - 50 min.

rozumienie ze słuchu - 30 min.

test gramatyczny i sprawdzający znajomość słownictwa - 40 min.

rozmowa - 15 min.

Diploma Intermedio.  

Potwierdza umiejętność swobodne-go porozumiewania się w mowie i w piśmie, w sytuacjach typowych dla życia codziennego

rozumienie tekstu - 40 min.

rozumienie ze słuchu - 30 min.; należy odpowiedzieć na pytania dotyczące czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej np. rozmów, wywiadów, ogłoszeń, wiadomości

zredagowanie listu prywatnego i wypracowania - 60 min.

test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa - 60 min.

rozmowa - 10-15 min.

Diploma Superior.  
Potwierdza wysokie kompetencje językowe w mowie i w piśmie oraz znajomość kultury hiszpańskiej

rozumienie tekstu - 60 min.

zredagowanie listu o tematyce zawodowej i wypracowania - 60 min.

rozumienie ze słuchu 30 min.; należy odpowiedzieć na pytania dotyczące czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej.

test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa - 60 min.

rozmowa - 10-15 min.

.

Wymiar kursów:
(2x 90 min)

Copyright - 2007 Centrum Językowe Euroclub