*NOWE PLACÓWKI*

ZAPISY

CENNIK ANGIELSKI

MATURA MIX

jakiego języka chcesz sie uczyć?

angielski

niemiecki

rosyjski

białoruski

hiszpański

francuski

duński

norweski

japoński

Matury

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół średnich, uczniów klas maturalnych, którzy zamierzają zdawać egzamin maturalny z języka francuskiego.

W obrębie tego kursu wyróżniamy: kursy przygotowujące do matury pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym. Celem kursu przygotowującego do matury ustnej jest wypracowanie w słuchaczach umiejętności wypowiadania się na różnorodne tematy, reagowania w sytuacjach życia codziennego, relacjonowania wydarzeń oraz prezentacji i argumentacji. W czasie kursu przygotowującego do matury pisemnej uczestnik nabywa umiejętność stosowania różnych form wypowiedzi pisemnej, doskonali także umiejętność czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Systematycznie utrwalane są także zagadnienia gramatyczne. W trakcie kursu studenci regularnie piszą testy i zaliczają poszczególne zagadnienia. Każdy semestr kończy się egzaminem próbnym.

Euroclub oferuje 2 rodzaje kursów przygotowujących do matury:
MATURA podstawowa (ustna i pisemna) - kurs roczny
MATURA rozszerzona (ustna i pisemna) - kurs roczny


Program kursu obejmuje wytyczne CKE, prowadzony jest przez doświadczonych lektorów, również egzaminatorów maturalnych.

Copyright - 2007 Centrum Językowe Euroclub