Intensywny kurs wakacyjny!

Kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę

jakiego języka chcesz sie uczyć?

angielski

niemiecki

rosyjski

białoruski

hiszpański

francuski

duński

Konwersacje

Prowadzimy zajęcia konwersacyjne dla osób, które pragną utrzymywać stały kontakt z językiem francuskim poprzez doskonalenie umiejętności konwersacji.

Cele zajęć:

Założeniem kursu jest rozwijanie umiejętności wypowiadania opinii i sądów, doskonalenie sprawności prowadzenia rozmowy w języku francuskim oraz dyskutowania.


Program zajęć:
Program kursu został zaplanowany w taki sposób, by podczas każdej lekcji słuchacze mieli okazję do:
pracy w grupach/parach
nauki używania zwrotów konwersacyjnych
wymiany opinii
prowadzenia rozmowy
konstruowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
używania języka potocznego i formalnego
poznania nowego słownictwa z zakresu omawianego tematu

Każdy kurs konwersacyjny jest oryginalnie zaprojektowany tak by omawiane tematy odpowiadały zaintereso-waniom uczestników. Zajęcia poświęcone są blokom tematycznym np.:
sport
turystyka
sposoby spędzania wolnego czasu
praca zawodowa
medycyna
moda
człowiek we współczesnym świecie
ochrona środowiska
rozwój technologii
etyka w pracy i biznesie


Materiały dydaktyczne:
Słuchacze kursu konwersacyjnego nie korzystają z jednego podręcznika. Podstawą kursu są różnorodne materiały dydaktyczne, którymi dysponuje szkoła jak: artykuły z prasy francuskiej, fragmenty książek, filmy, audycje radiowe.


Wymiar kursów:
(1x 90 min)

Copyright - 2007 Centrum Językowe Euroclub