Intensywny kurs wakacyjny!

Kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę

jakiego języka chcesz sie uczyć?

angielski

niemiecki

rosyjski

białoruski

hiszpański

francuski

duński

GimnazjumClub

Kurs obejmują naukę gimnazjalistów od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność swobodnego porozumiewania się po francusku, na ciągłe wzbogacanie słownictwa i rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie). Podczas zajęć młodzież chętnie się uczy, bawi i miło spędza czas w gronie kolegów i koleżanek oraz poznaje kulturę Francji. Częste sprawdzany mobilizują do systematycznej pracy i pomagają utrwalić poznane słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne

Wymiar kursów:
(2x 60 min)

Copyright - 2007 Centrum Językowe Euroclub