Intensywny kurs wakacyjny!

Kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę

jakiego języka chcesz sie uczyć?

angielski

niemiecki

rosyjski

białoruski

hiszpański

francuski

duński

Kursy egzaminacyjne

Przygotowują do nowych egzaminów DELF I i II stopnia. Kursy rozwijają wszystkie umiejętności językowe na danym poziomie oraz pozwalają na dokładne poznanie i przećwiczenie wszystkich części i technik egzaminacyjnych. Dzięki dużej ilości testów słuchacz nabiera biegłości w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w wyznaczonym czasie. Organizowany w ramach kursu egzamin próbny pozwala wcześniej sprawdzić nabyte umiejętności i poznać formę egzaminu. Na podstawie wyników egzaminu próbnego i pozostałych sprawdzianów słuchacz wspólnie z lektorem podejmuje decyzję o wyborze terminu egzaminu.

DELF (Diplôme d'études en Langue Française) I stopnia sprawdza znajomość podstawowych umiejętności porozumiewania się we wszystkich sytuacjach życia. DELF II stopnia sprawdza znajomość kultury francuskiej oraz umiejętność wypowiedzi w danej dziedzinie życia.


DELF I stopnia

A1

Wypowiedź ogólna ( pisemnie i ustnie)

A2

Wyrażenie poglądów i uczuć (pisemnie i ustnie)

A3

Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (ustnie i pisemnie)

A4

Znajomość funkcjonowania języka (rozumienie ze słuchu, egzamin pisemny)

DELF II stopnia

A5

Znajomość kultury i cywilizacji Francji i krajów francuskojęzycznych (pisemnie)

A6

Umiejętność wypowiedzi w wybranej dziedzinie (egzamin ustny)Przystąpienie do egzaminu DELF II stopnia jest możliwe po zdaniu egzaminu DELF I stopnia lub zaliczeniu Test d'acces au DELF (testu bezpośredniego dostępu do egzaminu DELF). Wybór kolejności zdawania poszczególnych w ramach danego egzaminu jest dowolny.

DELF I stopnia - B2
Kurs obejmuje 2 semestry dla osób posiadających zdane jednostki A1 i A2 egzaminu DELF. Przygotowanie ściśle pod kątem egzaminu (słownictwo, analiza tekstu, pisanie tekstów oficjalnych).


DELF II stopnia - C1
Kurs obejmuje 4 semestry dla osób posiadających dyplom DELF I stopnia. Przygotowanie ściśle pod kątem egzaminu (słownictwo specjalistyczne, analiza tekstu, pisanie tzw. compte rendu). Kurs obejmuje 240 godzin zajęć.


Wymiar kursów:
(2x 90 min)

Copyright - 2007 Centrum Językowe Euroclub