A2 - 2 - Pre-intermediate (poziom średni)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które uczyły się języka angielskiego przez rok - dwa lata. Ukończenie tego kursu pozwala na porozumiewanie się na poziomie podstawowym, obejmującym uzyskiwanie i wymianę informacji oraz opisywanie wydarzeń. Osoba kończąca kurs potrafi czytać i pisać krótkie teksty, zna podstawowe słownictwo w następujących dziedzinach: rodzina, zawody, wakacje, zakupy i sklepy, podróżowanie, opis osoby.