A1 - 1 - Elementary

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w przeszłości uczyły się języka angielskiego. Ukończenie tego kursu pozwala na porozumiewanie się na poziomie podstawowym, obejmującym uzyskiwanie i wymianę prostych informacji. Osoba kończąca kurs potrafi się przedstawić, czytać proste teksty, zna podstawowe słownictwo w następujących dziedzinach: rodzina, zainteresowania, wygląd fizyczny, umiejętności, pogoda, kolory, liczby, podawanie czasu, podróże.