A1 - 0 - Beginner (poziom początkujący)

Kurs przeznaczony jest dla osób zupełnie początkujących. Ukończenie tego kursu pozwala na porozumiewanie się na poziomie podstawowym, obejmującym uzyskiwanie i wymianę prostych informacji. Osoba kończąca kurs potrafi się przedstawić, czytać proste teksty, zna podstawowe słownictwo w następujących dziedzinach: rodzina, zainteresowania, wygląd fizyczny, umiejętności, pogoda, kolory, liczby, podawanie czasu, podróżowanie.